Blinking Cartoony Queen Doll

ประวัติส่วนตัว-        ชื่อนางสาวฟาอียะห์   โซ๊ะซูบ๊ะ  ชื่อเล่น  Jah
-         วัน / เดือน / ปี เกิด   14 มีนาคม 2540       
-          สัญชาติ   ไทย     เชื้อชาติ  ไทย    ศาสนา  อิสลาม    สถานภาพ  โสด
-          นิสัยส่วนตัว     เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่ง  โกรธง่ายหายเร็วเป็นบางเรื่อง    ขี้น้อยใจ        ร่าเริงแจ่มใส
-           ความสามารถพิเศษ   เล่นกีฬา
-           คติประจำใจ     ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา
-           ความใฝ่ฝันในอนาคต  คุณครู 
-           งานอดิเรก    รีแล็ก
ประวัติในครอบครัว
-           มีพี่น้องทั้งหมด   6  คน   ชาย  3  คน  หญิง  3  คน  ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่ 5
-           บิดาชื่อนายมูหะมัดนาเซร์   โซ๊ะซูบ๊ะ    อายุ 55 ปี     อาชีพ    รับจ้าง
-            มารดาชื่อนางอามีเนาะ   โซ๊ะซูบ๊ะ    อายุ  44 ปี    อาชีพ  ค้าขาย
-            พี่ชายคนที่ 1 ชื่อนายฟุรกอน  โซ๊ะซูบ๊ะ   จบปริญญาตรี  Insaniah University ทำงานเป็นอุสตาซ
-            พี่ชายคนที่ 2 ชื่อนายมูสตากีม  โซ๊ะซูบ๊ะ    กำลังศึกษาที่ Al-AzharUniversity อียิป
-            พี่สาวคนที่ 3 ชื่อนางสาวฟารีด๊ะ  โซ๊ะซูบ๊ะ  จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปัจจุบันทำงานเป็นครูโรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
-            พี่สาวคนที่ 4 ชื่อนางสาวซารีฟะ โซ๊ะซูบ๊ะ  จบอนุปริญญาวิทยาลัยอาชีวะรามัน ปัจจุบันทำงาน อบต. วังพญา
-        ข้าพเจ้าคนที่ 5 ชื่อนางสาวฟาอียะห์   โซ๊ะซูบ๊ะ กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
-            น้องชายคนที่  ชื่อเด็กชายซอบิร  โซ๊ะซูบ๊ะ  กำลังศึกษาที่โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา  อ.รามัน จ.ยะลา
ที่อยู่ปัจจุบัน
-           บ้านเลขที่  32/3  หมู่  1   บ้านโต๊ะฮาดี   ตำบลวังพญา  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา           95140
ประวัติการศึกษา
              -           ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   คณะวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
              -           สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก  โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา   อ.รามัน จ.ยะลา
              -           สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก  โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา  อ.รามัน  จ.ยะลา
-            สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก  โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา  อ.รามัน จ.ยะล
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม
-           เข้าร่วมโครงการ Summer English ณ USM Malaysia  เมื่อปี 2551
-           เข้าร่วมโครงการ  Summer English ณ Malaysia เมื่อปี 2552
-           เข้าร่วมโครงการ  Summer English ณ Pare Indonesia เมื่อปี 2554
-           เข้าร่วมโครงการ  Summer English ณ Pulau Pinag Malaysia เมื่อปี 2555
-           เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้  เมื่อปี  2556
-        เข้าร่วมโครงการ Y-PEC CAMP 9 ณ. โรงเรียนพัฒนาวิยา เมื่อปี 2557
ความชอบส่วนตัว
-            วิชาที่ชอบ  คณิตศาสตร์ , คอมพิวเตอร์ , อังกฤษ          
-             อาหารที่ชอบ   ผัดพริก ปลา
-             สีที่ชอบ   สีส้ม  สีแดง  สีฟ้า  
-             เพลงที่ชอบฟัง   เพลงอินโด
-             หนังที่ชอบดู   หนังสั้นที่ถ่ายทอดถึงชีวิตของเด็กวัยรุ่น
-              สิ่งที่อยากทำมากที่สุด ต้องการเรียนให้จบปริญญาตรี มีงานทำที่มั่นคงและทำให้ครอบครัวมีความสุข และถ้ามีโอกาสอยากเรียนต่อปริญญาโท
-              กีฬาที่ชอบ  แชร์บอล , ปิงปอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น