Blinking Cartoony Queen Doll

ผลงาน

ผลงานตัวเอง

ถ่ายภาพจากการเรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดองค์ประกอบจากการถ่ายภาพ


ณ หลังอาคารลานวัฒนธรรม

ณ หอประชุมหลังใหญ่
ลัญจกร ณ สวนหย่อม

ลัญจกร ณ สวนหย่อม
ลัญจกร ณ สวนหย่อม

----------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 7 มกราคม 2559
......................


การตัดต่อภาพกับสถานที่ท่องเที่ยว


 ภาพถ่ายตัวเอง

ภาพพื้นหลังภาพจากการตัดต่อ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
......................
ที่คั่นหนังสือทำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


----------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
......................งานตัดต่อภาพจิ๋วและเงา

ภาพคน
พื้นหลัง

ภาพจากการตัดต่อ----------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 9 มีนาคม 2559 , 12 มีนาคม 2559
......................ภาพลบริ้วรอย ทำหน้าใส
----------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 14,22 มีนาคม 2559 
......................ภาพถ่ายติดบัตร


ภาพถ่าย
----------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 4 เมษาคม 2559 
......................


Baby Projectเทคนิคการทำโดยใช้โปรแกรม Photoshop

1. สเคปหน้าของหน้า Instagram


2. แล้วมาตัดเป็นส่วนๆ เป็น 4 ส่วน โดยใช้เครื่องมือ Crop Tool


 ส่วนบน 
 ส่วนโปรไฟล์

 ส่วนกลาง
 ส่วนล่าง

3. เอาส่วนบน มาลบตัวอักษร เพื่อจะพิมพ์อักษรใหม่

- โดยใช้เครื่องมือ Brush Tool เพื่อระบายอักษรออก
- พิมพ์ตัวอักษร Portfolio โดยไปที่ สัญลักษณ์ตัว T

4. ตัดรูปเพื่อนำไปใช่เป็นโปรไฟล์ โดยใช้เครื่องมือ Elliptical Marquee Tool (สัญลักษณ์วงกลมเส้นประ)

5. พิมพ์ข้อมูลลงไปนิดหนึ่ง 
6. ลากรูป เฟสบุคไปในกระดาษที่เราตั้งค่า
7. ลากรูปนี้ไปในกระดาษที่เราตั้งค่า8. ส่วนข้อความนี้ ดิฉันจะสร้างขึ้นเอง โดยสร้างกระดาษใหม่ แล้วเทสีลงไป โดยใช้เครื่องมือ Paint bucket Tool จากนั้นก็ พิมพ์อักษรที่เราต้องการลงไป เมื่อทำเสร็จแล้ว ก็บันทึก เราก็จะได้รูปใหม่ขึ้นมา
เราก็ลากรูปนี้ไปในกระดาษที่เราตั้งค่า


9. เราทำรูปสองภาพมารวมกัน แล้วรูปก็จะเป็นเหมือนตัวแตดสลาย โดยทำขั้นตอนต่อไปนี้

                                                       
ตั้งส่วนหลังเป็นหน้าปก

                                                  
ตัดตัวที่เราต้องการ โดยใชเครื่องมือ Quit selection Tool (สามารถใช้เครื่องมืออื่นๆ ได้ตามที่เราถนัด )
- เมื่อได้รูปที่ตัดแล้ว เราก็ copy layer จะได้ layer 2 ภาพ
- เราคลิก layer แรก แล้วก็ไปที่ filter > liquify > ลากๆ รูป > ok
- เพิ่ม add vector mask ทั้งสอง layer โดยให้ให้เป็นสีดำหนึ่ง สีขาวหนึ่ง
- ใช้เครื่องมือ Tool เลือกสัญลักษณ์ที่เราต้องการ แล้วกดๆ ที่ add vector mask ทั้งสอง layer โดยจะต้องเปลี่ยนสีด้วย 


----------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 24 เมษาคม 2559 
......................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น